Hvad mener vi i Aldrig Din Skyld, når vi bruger begrebet victim blaming?

Hvad mener vi i Aldrig Din Skyld, når vi bruger begrebet victim blaming?

Victim blaming er når et offer for en forbrydelse eller et overgreb holdes helt eller delvist ansvarlig, for det de har været udsat for, og den krænkelse der er begået mod dem.

Det er victim blaming, når man spørger et offer for voldtægt om hvilket tøj vedkommende havde på, om de havde flirtet med gerningspersonen i løbet af aftenen, om de havde drukket alkohol og hvad ofret gjorde for at undgå voldtægten.

Det er victim blaming, fordi der implicit ligger en forståelse af, at disse ting på den ene eller anden måde er med til at retfærdiggøre, at nogle har udsat dem for et overgreb.

Victim blaming er bl.a de negative sociale reaktioner og udtalelser, der sker i mødet med blandt andet politi, retssystem, sundhedspersonale, familie og venner. Ofte udsættes man som offer for, at der vedvarende bliver sået tvivl ved, om det nu var en voldtægt, eller om det er fordi, ofret efterfølgende har fortrudt.

Medierne spekulerer ofte i det sidste, og det kan være svært som voldtægtsoffer at håndtere den massive spekulation i, om overgrebet er selvforskyldt.

Som offer der står frem, bliver man ofte mødt med, at mange tillader sig at vurdere, om man er et ”værdigt offer” – hvor det ofte bliver fremhævet, hvis man har haft flere forskellige seksuelle partnere. Myten om, at ”dydige kvinder” ikke voldtages, trives desværre fortsat i vores samfund, og har man haft en række seksuelle partnere, må man i visses øjne selv bære en del af ansvaret for voldtægt. Det insinueres, at man selv har lagt op til overgrebet.

Hvis ofret har været beruset eller påvirket, mødes man ofte med påstanden om, at man kunne jo bare have ladet være. Man skulle være stoppet. Og at en sådan adfærd ikke er fornuftig.

Ofret bliver med andre ord udskammet for at have haft det sjovt og for selv at være medansvarlig for voldtægt.

Hvis du har inviteret en ven eller bekendt med hjem for at sove, så har du i nogles øjne nærmest sagt ja til sex med vedkommende. Du inviterede dem ind i dit hjem. Du er selv ude om, at de ikke forstod alle de gange, du sagde nej, eller alle de gange du gjorde modstand. Hvis du “fryser” af skræk og chok over, hvad der sker, og din krop slet ikke kan reagere, har du ikke sagt tydeligt fra. Det er så øjensynligt et tegn på, at du ikke har kæmpet hårdt nok imod. Og måske er lidt medskyldig.

Det er ikke sandt, og det er myter, vi i Aldrig Din Skyld arbejder på at få aflivet.

Når man som offer bliver bebrejdet for de/det overgreb, man har været udsat for og tilmed får tillagt massive mængder af skyld og skam for det flere steder fra, så kan det være svært at håndtere, og man begynder at tvivle på sig selv. Det er svært at holde fast i, at man ikke selv var ude om det, når mange tilsyneladende mener, at man nok selv har en del af skylden for det. Når man som offer bliver i tvivl om, om man selv var ude om det eller ej, kan det betyde, at man begynder at vende det indad og ikke får bearbejdet overgrebet ordentligt.

Dette kan have massive konsekvenser for ens psykiske helbred og for hele resten af ens liv.

Hvis man er blevet udsat for overgreb fra en person i ens omgangskreds, kan victim blaming bestå i, at nogle begynder at skabe tvivl om, hvorvidt gerningspersonen virkelig kunne finde på det. Fordi ”vedkommende jo er så sød og venlig”. Et offer oplever ofte, at omgangskredsen enten tager gerningspersonens parti, eller efter en periode lukker vedkommende ind i kredsen igen. Ofret som ofte ikke var parat til at mødes med gerningspersonen, får ofte disse beskeder: ”Det er jo overstået. Der er gået nok tid, og det var jo en fejl. Du må komme over det og komme videre”.

Victim blaming (og det reelle overgreb) i tætte relationer medfører indimellem, at ofret trækker sig, og at gerningspersonen beholder omgangskredsen.
Når ofret pga gerningspersonens tilstedeværelse/eller pga. victim blaming presses ud af det eksisterende sociale netværk, kan det medføre ensomhed og social isolation, hvilket er med til at forværre den psykiske tilstand og øge følelsen af skam og skyld. Følelser som disse er meget karakteristiske for PTSD, og kan øge risikoen for at udvikle det. Derfor skal der tages hånd om et voldtægtsoffer meget hurtigt med nødvendig hjælp og støtte.

Et overgreb fra en person man har haft en tæt eller en perifær relation til, har større sociale konsekvenser end man umiddelbart kan få øje på, og derfor er mønstrene i victim blaming vigtige at være opmærksom på.

For ofre har det store psykologiske og sociale konsekvenser at blive udsat for victimblaming, og for at undgå det undlader mange ofte at anmelde overgrebet og nogen taler ejheller om det.

Victim blaming er et ekstra overgreb, som desværre ikke har nogen udløbsdato. I Aldrig Din Skyld arbejder vi med at påtale de mønstre, der er i victim blaming, således at vi alle konstant kan italesætte det, når vi møder victim blaming af et offer.

For et offer skal ikke mødes med skyld, skam eller mistillid – et offer skal mødes med anerkendelse og respekt.

Lige meget hvor godt du kendte personen, hvad du havde på, hvor meget alkohol du havde indtaget, hvor meget du havde flirtet med vedkommende – så er det aldrig din skyld.

Skylden for et overgreb ligger ene og alene hos gerningspersonen – et offer har ikke selv valgt at være offer!
Så længe victim blaming finder sted, og så længe det er så udbredt, som det er – så længe er det et yderligere overgreb på mennesker, der i forvejen har været udsat for nok!

Aldrig Din Skyld arbejder målrettet for, at ofre for voldtægt høres og tages alvorligt

#AldrigDinSkyld